با سلام خدمت کلیه ی عزیزان به خصوص فرهنگیان و دانش آموزان ایران عزیز نمونه سوالاتی خدمت شما قرار دادم به امید این که مفید و مورد استفاده قرار گیرد.

 

گزینه درست را انتخاب کنید.

کدام گزینه ی زیر معنای کلمه ی « قمر » است؟

الف) خورشید       ب) آفرید       ج) ماه          د) سال قمری

عبارت « اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش » در مورد چیست؟

الف) رفاقت         ب) درستی           ج) وفای به عهد        د) نیکی به والدین

معنی کلمه ی « برِّ » در کدام گزینه آمده است؟

الف) نیکی         ب) برادری          ج) برابر     د) همه ی موارد

خواندن کدام یک از موارد زیر در حالت وقف با بقیه فرق می کند؟

الف) غفوراّ          ب) حکیماُ           ج) سدّی       د) موسی

کلمه ی « باعظمت » معنی کدام یک از موارد زیر است؟

الف) بشری        ب) مجید          ج) رحیم           د) کریم

در عبارت « ولا تهنوا ولاتحزنوا » چند حرف ناخوانا می باشد؟

الف) یک حرف        ب) سه حرف       ج) دو حرف         د) چهار حرف

به ترتیب معنای دو کلمه ی « عباد ـ نخل » در کدام گزینه آمده است؟

الف) بندگان ـ درخت خرما       ب) درخت خرما 

ج) عبادت ـ درخت خرما        د) درخت خرما ـ عبادت

چند سوره از قرآن با حروف مقطعه آغاز می شود؟

الف) 30سوره         ب) 19 سوره        ج) 114 سوره        د) 29 سوره

در عبارت « و انبتنا فیها من کل زوج بهیج » چند فلش اتصال باید رسم کنیم؟

الف) دو فلش        ب) یک فلش         ج) سه فلش         د) فلش اتصال لازم نیست

جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

 ان هذا القرآن ....................... للتی هی اقوم .

در کارهای ............... و ................... نباید با دیگران همکاری کنیم .

حروف مقطعه با اسم ...................... خود خوانده می شوند .

صحیح یا غلط بودن جملات را مشخص کنید.

هنگامی که قرآن خوانده می شود فقط باید ساکت باشیم .                                              صحیح            غلط

حروفی که علامت مد دارند باید آن ها را بیش تر بکشیم .                             صحیح             غلط

اگر به دیگران نیکی کنیم ، به خودمان بدی کرده ایم .                                 صحیح             غلط